Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie

Naturalnym celem każdej działalności rzemieślniczej jest służenie ludziom - przez zaspokojenie ich indywidualnych i zbiorowych  potrzeb i upodobań w zakresie świadczeń i przedmiotów, zarówno użytkowych, jak i o znamionach kunsztu rękodzielniczego, a  wymagających rzemieślniczej pracy i fachowości.

Z tych względów działalność rzemieślnicza stanowi od dawna o współcześnie aktywny składnik gospodarki i kultury narodowej, jako przyczyniająca się do ogólnospołecznego dorobku i rozwoju kraju, a podstawowym miernikiem użyteczności i oceny prawidłowości pracy każdego rzemieślnika jest wykonywanie posiadanego zawodu zgodnie z wymogami DOBREJ ROBOTY, przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

Cech to najstarsza organizacja Rzemieślnicza. Dorobek i osiągnięcia Cechów doceniane i uznawane są w kraju i poza jego granicami.

Biuro Cechu

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
77.100 Bytów, ul. Mierosławskiego 12

tel.lfax: (0-59) 822-33-32
e-mail: biuro@cechbytow.pl

W biurze CECHU pracuje na etacie 4 pracowników:

Kierownik Biura— Lech Jastrząb
Księgowa oraz Inspektor d/s szkol. - mgr Ala Stanisławska
Starszy specjalista d/s BHP i p.poż. — Jerzy Łangowski
Specjalista d/s organiz.-samorz. — mgr Magdalena Jastrząb-Hinc

Obecnie w CECHU zarejestrowanych jest 195 zakładów rzemieślniczych. Ilość szkolonych uczniów w różnych zawodach ponad 500.  Ilość zakładów szkolących - 140.

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH w Bytowie działa na całym terenie powiatu bytowskiego.

CECH nasz posiada sztandar ufundowany przez rzemieślników w 1946 roku, a wyświęcony w 1948 roku. W dniu 1 maja 1992 roku  rzemieślnicy ufundowali nowy sztandar z aktualną nazwą Cechu.

W roku 1995 CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH w Bytowie obchodził  50-lecie swojej działalności, na którym to został uhonorowany Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego.

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytów
tel./fax: 59 822 33 32
e-mail: biuro@cechbytow.pl

Copyright © 2014 -2019 Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie | Created by WebProjekt