Informacje dla Przedsiębiorców

Cech to najstarsza organizacja Rzemieślnicza. Dorobek i osiągnięcia Cechów doceniane i uznawane są w kraju i poza jego granicami.

Przynależnośc do cechu to:

  • Wpływ na jego kształt organizacyjny
  • Prezentacja Twoich interesów wobec organów administracyjnych, sądów i organizacji gospodarczych
  • Możliwość kształtowania terenowej i centralnej polityki podatkowej

Jako członek Cechu korzystasz:

  • Z podnoszenia swoich kwalifikacji
  • z pomocy prawnej  zakresu BHP, p. poż oraz warunków epidemiologicznych
  • z pomocy przy szkoleniu uczniów
  • z pomocy udzielania porad, informacji, interwencji
  • Z organizacji działalności socjalnej i kulturalnej
  • Z pomocy przy uzyskaniu refundacji wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych za młodocianych pracowników

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytów
tel./fax: 59 822 33 32
e-mail: biuro@cechbytow.pl

Copyright © 2014 -2021 Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie | Created by WebProjekt