Dołącz do nas

Cech to najstarsza organizacja Rzemieślnicza. Dorobek i osiągnięcia Cechów doceniane i uznawane są w kraju i poza jego granicami.

Przynależnośc do cechu to:

 • Wpływ na jego kształt organizacyjny
 • Prezentacja Twoich interesów wobec organów administracyjnych, sądów i organizacji gospodarczych
 • Możliwość kształtowania terenowej i centralnej polityki podatkowej

Jako członek Cechu korzystasz:

 • Z podnoszenia swoich kwalifikacji
 • z pomocy prawnej  zakresu BHP, p. poż oraz warunków epidemiologicznych
 • z pomocy przy szkoleniu uczniów
 • z pomocy udzielania porad, informacji, interwencji
 • Z organizacji działalności socjalnej i kulturalnej
 • Z pomocy przy uzyskaniu refundacji wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych za młodocianych pracowników
 • Z pośrednictwa w zawieraniu umów o pracę z pracownikami młodocianymi
 • Z promocji zakładów szkolących pracowników młodocianych.

Deklaracja przystąpienia do Cechu Rzemiosł Różnych w Bytowie

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytów
tel./fax: 59 822 33 32
e-mail: biuro@cechbytow.pl

Copyright © 2014 -2021 Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie | Created by WebProjekt