Historia

Powojenna historia zorganizowanego bytowskiego rzemiosła zaczęła się 14.08.1945 roku, kiedy to 22 osoby spotkały się w hotelu,"BRISTOL" przy ulicy Drzymały w Bytowie, aby powołać do życia organizację rzemieślników. Mimo licznych nieprzyjemnych zawieruch CECH stanowi do dzisiaj społeczność zorganizowaną.

Sporo zamieszania wprowadziła ustawa z 1989 roku zezwalająca na prowadzenie zakładów rzemieślniczych osobom bez stosownych kwalifikacji. W konsekwencji osłabiło to organizacje samorządowe rzemieślników w tym CECHY.

Od 1989 roku przynależność do CECHU jest dobrowolna. Mimo tych trudności organizacja cechowska działa nadal skutecznie.

Rok 194514 sierpnia zebranie organizacyjne, które miało na celu zrzeszenie się rzemieślników w organizacji cechowskiej na odzyskanych ziemiach

Rok 1948 – dnia 25 stycznia wręczenie sztandaru powiatowemu cechu

Rok 1975 rozwiązanie cechu w bytowie i przeniesienie do lęborka

Rok 1982 wybrano komitet założycielski cechu rzemiosł różnych w bytowie

Rok 1983 podczas pielgrzymki ojca jana pawła ii do ojczyzny w warszawie poświęcono sztandar cechu bytowskiego

Rok 1986 zakup nowej siedziby cechu przy ulicy mierosławskiego 12  w bytowie

Rok 1992 ufundowanie nowego sztandaru cechowego

Rok 1995 jubileusz 50-lecia cechu bytowskiego

Rok 1997 świętowanie wspólnie – jubileusz 50-lecia pracy duszpasterskiej księży filipinów, wręczenie przez rzemiosło bytowskie dla księży złote kielichy oraz paterę.

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytów
tel./fax: 59 822 33 32
e-mail: biuro@cechbytow.pl

Copyright © 2014 -2023 Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie | Created by WebProjekt