Kursy

1. Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

2. Przygotowujący do teoretycznych egzaminów kwalifikacyjnych czeladniczych w zawodach:

 • blacharz samochodowy
 • cukiernik
 • dekarz
 • elektromechanik AGD
 • elektryk
 • fotograf
 • fryzjer
 • kamieniarz
 • krawiec
 • kucharz
 • lakiernik samochodowy
 • malarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz – tynkarz
 • piekarz
 • sprzedawca
 • stolarz
 • szewc
 • szklarz
 • ślusarz
 • tapicer
 • zegarmistrz
 • złotnik
Kursy odbywają się w ciągu całego roku kalendarzowego, według potrzeb zainteresowanych.

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytów
tel./fax: 59 822 33 32
e-mail: biuro@cechbytow.pl

Copyright © 2014 -2023 Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie | Created by WebProjekt