Składki i wynagrodzenia uczniów

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek (marzec-maj 2021)

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

272,90 zł
(I rok nauki)

emerytalne

26,64 zł

26,64 zł

rentowe

17,74 zł

4,09 zł

chorobowe

-

6,69 zł

wypadkowe

x*)

-

327,48 zł
(II rok nauki)

emerytalne

31,96 zł

31,96 zł

rentowe

21,29 zł

4,91 zł

chorobowe

-

8,02 zł

wypadkowe

x*)

-

382,06 zł
(III rok nauki)

emerytalne

37,29 zł

37,29 zł

rentowe

24,83 zł

5,73 zł

chorobowe

-

9,36 zł

wypadkowe

x*)

-

218,32 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)

emerytalne

21,31 zł

21,31 zł

rentowe

14,19 zł

3,27 zł

chorobowe

-

5,35 zł

wypadkowe

x*)

-

 

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytów
tel./fax: 59 822 33 32
e-mail: biuro@cechbytow.pl

Copyright © 2014 -2021 Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie | Created by WebProjekt