Egzamin czeladniczy

Dokumenty składać należy w sekretariacie Cechu po ukończeniu zajęć edukacyjnych w szkole.

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego w systemie szkolnym:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu
 2. umowa o naukę zawodu – kserokopia (w przypadku nauki zawodu u kilku pracodawców, należy dołączyć umowy oraz świadectwa pracy ze wszystkich zakładów)
 3. świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy o zakończeniu praktycznej nauki zawodu
 4. 1 fotografia (podpisana na odwrocie)
 5. dowód wpłaty za egzamin (potwierdzenie)

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego w systemie pozaszkolnym:  

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu
 2. świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej
 3. umowa o naukę zawodu – kserokopia (w przypadku nauki zawodu u kilku pracodawców, należy dołączyć umowy oraz świadectwa pracy ze wszystkich zakładów)
 4. świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy o zakończeniu praktycznej nauki zawodu
 5. zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego lub oświadczenie pracodawcy o zrealizowaniu programu zasadniczej szkoły zawodowej (kształcenie indywidualne)
 6. 1 fotografia (podpisana na odwrocie)
 7. dowód wpłaty za egzamin (potwierdzenie) 

Opłaty egzaminacyjne: 

Egzamin czeladniczy

Dla zrzeszonych

 870,25 zł

 

 Opłatę za egzamin należy dokonać na nr konta bankowego:
06 1240 3770 1111 0000 4068 0545
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytów
tel./fax: 59 822 33 32
e-mail: biuro@cechbytow.pl

Copyright © 2014 -2023 Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie | Created by WebProjekt