Egzamin mistrzowski

Wymagane dokumenty do egzaminu mistrzowskiego:

  1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu
  2. dokument kwalifikacji zawodowych (świadectwo czeladnicze)
  3. dokumenty potwierdzające wymagany okres wykonywania zawodu
  4. dokument potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne
  5. 1 fotografia (podpisana na odwrocie)
  6. dowód wpłaty za egzamin (potwierdzenie)

Opłaty egzaminacyjne: 

Egzamin mistrzowski

Dla zrzeszonych

1.740,52 zł

 

 Opłatę za egzamin należy dokonać na nr konta bankowego:
06 1240 3770 1111 0000 4068 0545
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytów
tel./fax: 59 822 33 32
e-mail: biuro@cechbytow.pl

Copyright © 2014 -2023 Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie | Created by WebProjekt