Aktualności

14/04/2020

0 komentarzy

Komunikat o naborze wniosków o udzielenie jednorazowej pożyczki

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie
rozpoczyna z dniem 01.04.2020 r. nabór wniosków
o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy
 
  1. Wniosek o pożyczkę  należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy terytorialnie właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w formie elektronicznej korzystając z systemu www.praca.gov.pl  w zakładce "Tarcza antykryzysowa" lub osobiście.
    Złożenie wniosku w formie elektronicznej pod warunkiem posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego nie wymaga wizyty osobistej w urzędzie. Zaleca się aby cały proces ubiegania się o pożyczkę odbywał się zdalnie, bez potrzeby przychodzenia do urzędu. 
  2. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć  5.000,00 zł  
  3. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku. 
  4. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji. 
  5. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy może być  umorzona, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszył stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 roku.  
  6. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy.  
  7. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać telefonicznie pod numerem 59 823 41 15 (PUP Bytów) lub 59 857 06 14 (Filia w Miastku)
Uwaga ważne! Pracodawcy, którzy będą składać wniosek osobiście zobowiązani są o dołączenie do wniosku, podpisanego przez Pożyczkobiorcę druku „Umowy o  pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej".


Podstawa prawna:
Art. 15 zzd ustawy z dn. 02.03.2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

 
Załączniki
Zal. 1 Zasady udzielania pożyczek dla mikroprzedsiębiorców art. 15z.docx (pdf, 207 KB)
Zal. 3 Wniosek pożyczka (docx, 58 KB)
Zal. 4 Umowa pożyczka (pdf, 216 KB)
Zal. 5 Wniosek o umorzenie pożyczki (docx, 46 KB)
 
 

Popularne tagi

, Zawiadomienie , Boże Ciało , Grawerton

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytów
tel./fax: 59 822 33 32
e-mail: biuro@cechbytow.pl

Copyright © 2014 -2021 Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie | Created by WebProjekt