Aktualności

Koronawirus: Dotacje i świadczenia dla firm w lipcu i sierpniu

  

22/07/2020

zus-duzy

Zwolnienie ze składek ZUS to nie wszystko. Osoby prowadzące działalność gospodarczą wciąż mogą liczyć na cały wachlarz instrumentów pomocowych w związku z trwającą epidemią koronawirusa. Jaka pomoc dla przedsiębiorców będzie wciąż możliwa do uzyskania w najbliższych tygodniach.


W związku z epidemią koronawirusa, rząd uruchomił cały szereg instrumentów pomocowych dla polskich firm. Najbardziej popularnym rozwiązaniem było 3-miesięczne zwolnienie ze składek ZUS. Zwolnienie z ZUS obejmowało jednak tylko okres od marca do maja 2020 r. Już w lipcu przedsiębiorcy zapłacili więc ponownie składki według dotychczasowych stawek obowiązujących przed epidemią.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało już wydłużenie okresu zwolnienia z ZUS. Przedłużenie to dotyczyć będzie jednak tylko wybranych branż. O tym, jakie to branże, piszemy szczegółowo w tym artykule.

Wysokość bezzwrotnego dofinansowania zależy od skali spadku przychodów i może wynieść od 1300 zł do 2340 zł. Co jednak istotne, dofinansowanie przyznane może zostać od razu na 3 kolejne miesiące, w związku z czym przedsiębiorca może otrzymać jednorazowo nawet 7 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania.

O tym, w jaki sposób złożyć wniosek o bezzwrotne dofinansowanie kosztów działalności, piszemy na tej stronie.

 

Świadczenie postojowe wciąż do wzięcia (6 tys. zł)

Wielu przedsiębiorców do tej pory nie wykorzystało przysługującej im możliwości 3-krotnej wypłaty świadczenia postojowego.

Przypomnijmy, że świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł miesięcznie wypłacane jest tym przedsiębiorcom, którzy wykażą spadek przychodów o przynajmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Szczegółowe warunki uzyskania świadczenia opisane zostały na tej stronie.

Następne dwie wypłaty świadczenia nie wymagają jednak wykazywania kolejnych spadków przychodu. Wystarczy bowiem oświadczyć, iż nasza sytuacja materialna nie uległa poprawie. O tym, jak złożyć kolejny wniosek o świadczenie postojowe, piszemy w tym artykule.

 

Co więcej, wielu przedsiębiorców nie wystąpiło do tej pory o wypłatę żadnego świadczenia postojowego, mylnie sądząc, iż świadczenie dotyczyło jedynie przychodów z okresu od marca do maja 2020 roku. Tymczasem przepisy o świadczeniu postojowym wciąż obowiązują w takim samym zakresie, jak na początku epidemii. Oznacza to, że wnioski o świadczenie postojowe (zarówno te pierwsze jak i kolejne) można składać również w odniesieniu do aktualnych przychodów, tj. przychodów z czerwca a nawet lipca.

Zgodnie z przepisami, o świadczenie postojowe można wnioskować nawet 3 miesiące po zniesieniu stanu epidemii. Przypomnijmy, że stan epidemii do tej pory nie został zniesiony, co oznacza, że wnioski o świadczenie postojowe będziemy mogli składać jeszcze przez długi czas.

Jednorazowa wartość świadczenia postojowego wynosi 2080 zł. W przypadku 3-krotnego przyznania świadczenia, możemy otrzymać więc ponad 6 tys. zł bezzwrotnego świadczenia.

 

Dotacje na kapitał obrotowy (23,5 tys. zł)

Bezzwrotne dotacje dla firm startują właśnie w kolejnych województwach. W niektórych regionach na ten cel przeznaczono nawet 100 mln zł. O tym, jakie regiony właśnie uruchamiają dotacje, piszemy tutaj.

Bezzwrotne dotacje to temat bardzo popularny w ostatnim miesiącu. A to za przyczyną niemałej kwoty, którą można uzyskać w ramach tego programu. Osoba samozatrudniona może bowiem otrzymać aż 7845 zł miesięcznie, przy czym dotacja wypłacana jest przez 3 miesiące. Oznacza to, ze łączna wartość bezzwrotnej dotacji wynosi aż 23,5 tys. zł.

 

Uzyskanie dotacji uwarunkowane jest wykazaniem spadku przychodów o przynajmniej 30% w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Program bezzwrotnych dotacji wzbudza chyba największe emocje spośród wszystkich programów pomocowych. Nie tylko z powodu kwoty, ale również ze względu na fakt, iż za jego uruchomienie odpowiedzialne zostały poszczególne samorządy wojewódzkie. Marszałkowie niektórych województw, niestety nie uruchomili programu w ogóle. W innych zaś województwach określono odmienne zasady ubiegania się o dotację. O tym, jakie zasady przyznawania dotacji obowiązują w poszczególnych regionach, piszemy na tej stronie.

 

Bezzwrotna pożyczka (5 tys. zł)

Osoby, które do tej pory nie skorzystały z bezzwrotnej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, wciąż jeszcze mają taką możliwość. Przepisy nie określają bowiem końcowej daty programu, a Urzędy Pracy wciąż przyjmują nowe wnioski.

Bezzwrotna pożyczka w wysokości 5 tys. zł może zostać przyznana praktycznie każdemu mikroprzedsiębiorcy, po spełnieniu minimalnych warunków dotyczących m.in. okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Szczegółowe warunki uzyskania bezzwrotnej pożyczki opisujemy tutaj.

Przypomnijmy, że pożyczka w wysokości 5 tys. zł ulega automatycznemu umorzeniu po 3 miesiącach od dnia jej zaciągnięcia. Jedynym warunkiem umorzenia jest kontynuowanie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia zaciągnięcia pożyczki. Szczegółowo na temat warunków wykorzystania pożyczki piszemy na tej stronie.Dotacje na pomoc prawną (25 tys. zł)Najnowszym instrumentem pomocowym są dotacje wypłacane mikro i małym przedsiębiorcom przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.Przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet 25 tys. zł bezzwrotnej dotacji na pokrycie wydatków wparcia prawnego. O tym, komu i na jakich zasadach przysługuje ta bezzwrotna dotacja, piszemy w tym artykule.

Pożyczka płynnościowa z oprocentowaniem 0%

W ramach pomocy finansowej w związku z COVID-19, państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego uruchamia właśnie kolejną edycję tzw. pożyczki płynnościowej. W jej ramach do przedsiębiorców trafi aż 500 mln zł.

Pożyczka płynnościowa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Każda firma może otrzymać nawet 15 mln zł pożyczki z oprocentowaniem 0%. Oznacza to, że przedsiębiorca zwróci bankowi jedynie sam kapitał, nie płacąc przy tym żadnych odsetek.

Pożyczki płynnościowe skierowane są do wszystkich firm, niezależnie od branży. Uzyskanie pożyczki nie jest uzależnione od konkretnego spadku przychodów, a jedynie od oświadczenia, że epidemia koronawirusa zagroziła płynności finansowej w firmie. Szczegółowe warunki, na jakich udzielana jest pożyczka płynnościowa, dostępne są na tej s

W związku z epidemią koronawirusa, rząd uruchomił cały szereg instrumentów pomocowych dla polskich firm. Najbardziej popularnym rozwiązaniem było 3-miesięczne zwolnienie ze składek ZUS. Zwolnienie z ZUS obejmowało jednak tylko okres od marca do maja 2020 r. Już w lipcu przedsiębiorcy zapłacili więc ponownie składki według dotychczasowych stawek obowiązujących przed epidemią.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało już wydłużenie okresu zwolnienia z ZUS. Przedłużenie to dotyczyć będzie jednak tylko wybranych branż. O tym, jakie to branże, piszemy szczegółowo w tym artykule.


 

 
 

Popularne tagi

, Zawiadomienie , Boże Ciało , Grawerton

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytów
tel./fax: 59 822 33 32
e-mail: biuro@cechbytow.pl

Copyright © 2014 -2020 Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie | Created by WebProjekt