Aktualności

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NA EGZAMIN CZELADNICZY 28.02.2023r

SESJE EGZAMINACYJNE 2023r.

uczniowie klas III szkół branżowych I stopnia

wnioski z dokumentami należy składać do dnia 23 lutego 2023, wyłącznie za pośrednictwem cechu, który sprawuje nadzór nad realizacją umowy.

Dokumenty do egzaminu:

  • wypełniony wniosek i podbity pieczęcią szkoły oraz podpis dyrektora
  • zaświadczenie o realizacji praktyki ( podbite przez cech)
  • kopia umowy o pracę
  • jeśli uczeń realizował naukę w kilku zakładach należy załączyć świadectwa pracy
  • 1 zdjęcie ( format jak do dowodu)
  • dowód wpłaty za egzamin- wysokość opłaty 870,25 zł

o ubezpieczenie od NNW na czas trwania egzaminu praktycznego i teoretycznego należy zadbać we własnym zakresie

Na egzamin praktyczny należy stawić się ze skierowaniem na egzamin, dowodem osobistym ( w przypadku braku dowodu innym dokumentem ze zdjęciem) oraz ubraniem roboczym wymaganym w zależności od zdawanego zawodu.

Na etap teoretyczny należy stawić się z dowodem osobistym, skierowaniem na egzamin, przyborami do pisania, kalkulatorem tradycyjnym oraz w stroju galowym.

Skierowania na egzamin będą wysyłane w marcu na adres domowy ucznia podany we wniosku, uczeń powinien powiadomić pracodawcę oraz szkołę o terminie egzaminu.

W czerwcu 2023r. należy przesłać do Izby kopię świadectwa ukończenia szkoły branżowej. W przypadku nie ukończenia szkoły i powtarzania klasy należy poinformować izbę rzemieślniczą, można wysłać informację na adres: izba@rzemioslo.slupsk.p

 
 

Popularne tagi

, Zawiadomienie , Boże Ciało , Grawerton

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytów
tel./fax: 59 822 33 32
e-mail: biuro@cechbytow.pl

Copyright © 2014 -2023 Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie | Created by WebProjekt