Aktualności

07/11/2016

0 komentarzy

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W DEBACIE-Spotkanie ma charakter otwarty.

Zapraszamy 17 LISTOPADA (czwartek) o godz. 17:00, ul. Podzamcze 34. Głos w części panelowej zabiorą Burmistrz Bytowa i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych oraz młodzi przedsiębiorcy.

 

Debata  pt. MŁODA BYTOWSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ jest organizowana w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Spotkanie ma charakter otwarty.

czytaj więcej

25/06/2016

0 komentarzy

Szkolenie

Szkolenie
24 czerwca 2016 r. odbyło się szkolenie odnośnie możliwości pozyskania dofinansowania przez przedsiebiorcę ze środków ZUS na poprawę waruków BHP w zakładzie.czytaj więcej

20/06/2016

0 komentarzy

Spotkanie dotyczące programu dofinansowania przez ZUS

Uprzejmie zawiadamiamy, iż spotkanie informacyjne dotyczące programu dofinansowania przedsiębiorców realizowanego i finansowanego przez ZUS odbędzie się 24 czerwca 2016 r. o godz. 10 w oddziale ZUS w Bytowie. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

 

czytaj więcej

06/03/2016

0 komentarzy

6 marca 2016 r., odbył się międzyzakładowy konkurs fryzjerski

6 marca 2016 r., odbył się międzyzakładowy konkurs fryzjerski
6 marca 2016 r., odbył się międzyzakładowy konkurs fryzjerski. W nagrodę dwa pierwsze miejsca pojadą na wekend do zaprzyjażnionego  cechu w Straslundzie.
 
Zobacz wiecej.
http://www.kurierbytowski.com.pl/kurier/aktualnosci/konkurs-mlodych-fryzjerow/
czytaj więcej

22/01/2016

0 komentarzy

DO 31 GRUDNIA 2015 OBOWIĄZEK ZAŁOŻENIA PROFILU PUE NA PLATFORMIE ELEKTRONICZNEJ ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie nowe przepisy umożliwiające lekarzom wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich (ZUS ZLA). Zwolnienie wystawione w formie elektronicznej, dotyczące osoby ubezpieczonej zgłoszonej do ubezpieczeń przez danego płatnika składek, będzie przekazywane temu płatnikowi bezpośrednio na jego profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). W związku z tym – z mocy zmienionych przepisów – płatnicy składek mają obowiązek do 31 grudnia 2015 roku utworzyć na PUE swój profil.

\r\n\r\n

Szcegóły dotyczące sposobu rejestracji profilu na PUE znajdują się pod adresem https://pue.zus.pl

\r\n

Do złożenia profilu niezbędna jest wizyta w ZUS-ie
Proszę mieć przy sobie:
1. dowód osobisty
2. adres e-mail

czytaj więcej

23/12/2015

0 komentarzy

OD 5 GRUDNIA 2015 NOWA USTAWA O RZEMIOŚLE

5 grudnia weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o rzemiośle z dnia 25 września 2015 (Dz.Ustaw z 4 11.2015 roku, poz.1782).

Wprowadzone w  ustawie zmiany dostosowują rozwiązania prawne do dzisiejszych realiów i uwzględniają  potrzeby środowiska. Najważniejsze zmiany: przyjęcie definicji rzemieślnika; poszerzenie członkostwa w cechach; wprowadzenie pojęcia członka wspierającego, powrót zawodu kucharz do rzemiosła; uaktualnienie samej definicji rzemiosła; zwiększenie limitu zatrudnienia w firmach rzemieślniczych do 250 pracowników; ujednolicenie opłat za egzaminy czeladnicze i mistrzowskie; wprowadzenie do ustawy zapisu – kształcenie zawodowe w rzemiośle odbywa się na zasadach kształcenia dualnego; zmiana zasady tworzenia izb i cechów; prawo do zakładania i prowadzenia szkół zawodowych.czytaj więcej

23/12/2015

0 komentarzy

Nowy zawód KIEROWCA MECHANIK I JEŻDZIEC

Kierowca mechanik i Jeździec to dwa nowe zawody wprowadzone do klasyfikacji zawodów. W piątek (6 listopada) Minister Edukacji podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Kształcenie w obu wprowadzonych zawodach prowadzone będzie w zasadniczych szkołach zawodowych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.


Na stronie Ministerstwa czytamy, że w znowelizowanym rozporządzeniu także zmieniono nazwę zawodu Technik mechanizacji rolnictwa na Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, a co za tym idzie zmianie uległa nazwa trzeciej kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie.


W opinii ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wskutek zaproponowanej zmiany absolwenci szkół kształcących w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będą przygotowani m.in. do kompleksowego posługiwania się nowoczesnym sprzętem rolniczym, również w branży zajmującej się obrotem pojazdami, maszynami i urządzeniami rolniczymi, a co za tym idzie będą posiadać wiedzę i umiejętności wymagane na współczesnym rynku pracy.


Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Więcej: LINK

Kierowca mechanik i Jeździec to dwa nowe zawody wprowadzone do klasyfikacji zawodów. W piątek (6 listopada) Minister Edukacji podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Kształcenie w obu wprowadzonych zawodach prowadzone będzie w zasadniczych szkołach zawodowych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.


Na stronie Ministerstwa czytamy, że w znowelizowanym rozporządzeniu także zmieniono nazwę zawodu Technik mechanizacji rolnictwa na Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, a co za tym idzie zmianie uległa nazwa trzeciej kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie.


W opinii ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wskutek zaproponowanej zmiany absolwenci szkół kształcących w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będą przygotowani m.in. do kompleksowego posługiwania się nowoczesnym sprzętem rolniczym, również w branży zajmującej się obrotem pojazdami, maszynami i urządzeniami rolniczymi, a co za tym idzie będą posiadać wiedzę i umiejętności wymagane na współczesnym rynku pracy.


Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Więcej: LINK

czytaj więcej

22/12/2015

0 komentarzy

OD 5 GRUDNIA OBOWIĄZUJĄ NOWE STAWKI ZA EGZAMINY MISTRZOWSKIE, CZELADNICZE I SPRAWDZAJĄCE.

W Dzienniku Ustaw z dnia 4 listopada 2015r. pod pozycją 1782 została ogłoszona ustawa z dnia 25 września 2015r. o zmianie Ustawy o Rzemiośle.

Na mocy nowych przepisów będą obowiązywały ujednolicone dla wszystkich Izb Rzemieślniczych nowe stawki opłat za egzaminy

Stawki opłat od 5 grudnia br. wynoszą:

 Egzamin mistrzowski: 1242zł
 Egzamin czeladniczy: 621zł
 Egzamin sprawdzający: 207zł

Za egzamin poprawkowy ustalono opłatę w wysokości 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.

Stawki  naliczane są procentowo (30% mistrzowski, 15% czeladniczy, 5% sprawdzający) od podstawy- przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. roku poprzedniego ogłaszanego przez prezesa GUS. Opłaty mają charakter opłat urzędowych i są przeznaczone na utrzymanie bazy technicznej i organizacyjnej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu z zachowaniem właściwych standardów.

czytaj więcej

04/06/2015

0 komentarzy

Boże Ciało 2015

Boże Ciało 2015
Po raz kolejny Cech przygotował ołtarz z okazji procesji Bożego Ciała w Bytowie.czytaj więcej

27/04/2015

0 komentarzy

1 maja 2015 zapraszamy na mszę św.

Zapraszamy Wszystkich na  mszę św. z okazji Dnia Rzemiosła, która odbędzie się  1 maja 2015 r. o godz. 8.30 w bytowskim kościele św.Katarzyny.czytaj więcej

13/03/2015

0 komentarzy

Wyklikaj swoją szkołę zawodową!

Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieścił na stronie resortu informację o uruchomieniu mapy szkół zawodowych. Ma ona głównie pomóc gimnazjalistom w wyborze dalszej ścieżki nauki.
Na mapie można znaleźć technika i zasadnicze szkoły zawodowe rozlokowane w całym kraju. Zawiera także informacje o zawodach, miejscach praktyk u pracodawców i wynikach egzaminów osiąganych przez uczniów tych szkół.

czytaj więcej

14/02/2015

0 komentarzy

Nowe środki z inicjatywy JEREMIE w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym.

Nowe środki z inicjatywy JEREMIE w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym.czytaj więcej

20/01/2015

0 komentarzy

Szkolenie podatkowe 2-go lutego 2015 od godz. 9-16

 

Szkolenie podatkowe 2-go lutego 2015  od godz. 9-16

czytaj więcej

07/01/2015

0 komentarzy

Przypominamy o podstawowych terminach podatkowych:

09 – piątek:
jest to ostatni dzień, dla osób chcących skorzystać z możliwości rozliczenia rocznego (za 2014 r.) za pośrednictwem zakładu pracy (jeśli spełniają do tego warunki), na złożenie płatnikowi oświadczenia na druku PIT-12, które to druki doręcza zakład pracy,

14 – środa:
należy zakończyć wycenę remanentów sporządzonych wg stanu na 31 grudnia 2014 r.,

15 – czwartek:
termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych - VAT-UE (w formie papierowej) za:
> za poprzedni miesiąc przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,
> IV kwartał 2014 r. przez pozostałych podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych, a składających informację w formie papierowej,

20 – wtorek: 
* ostatni dzień terminu na złożenie pisemnego zawiadomienia o wyborze formy opłacania podatku dochodowego wg stawki liniowej 19% (dotyczy przychodów z działalności gospodarczej), zawiadomienie składają wyłącznie podatnicy, którzy w roku poprzednim opłacali podatek dochodowy w innej formie,
* podatnicy chcący opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej) winni złożyć pisemne zawiadomienie o zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów – nie dotyczy osób, które w 2014 r. były na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej) i nadal chcą korzystać z tej formy opodatkowania,
* ostatni dzień terminu na złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (dotyczy tych osób, które w roku 2014 były na innej formie opodatkowania, a w roku 2015 chciałyby opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu ewidencjonowanego i spełniają warunki określone w ustawie),
* podatnicy chcący opłacać ryczałt ewidencjonowany kwartalnie winni o tym powiadomić właściwy urząd skarbowy w formie pisemnej pod warunkiem, że w roku ubiegłym uzyskali przychód nieprzekraczający równowartości 25.000 euro (nie dotyczy osób, które w tym trybie opłacały ryczałt w 2014 r. i chcą nadal korzystać z tej formy uiszczania podatku),
* jest ostatnim dniem na złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie karty podatkowej (dotyczy tych osób, które w roku 2014 były na innej formie opodatkowania, a w roku 2015 chciałyby opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej i spełniają warunki określone w ustawie),
* jest ostatnim dniem na wpłacenie zaliczki za grudzień 2014 r. przez osoby (prawne i fizyczne) prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące przychody z najmu oraz dzierżawy,
* to ostatni dzień na wpłacenie pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonanych w grudniu, 
* należy wpłacić pobrane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych ze stosunku pracy, 
* ostatni dzień terminu na dokonanie wpłaty pobranej zaliczki od należności z tytułu osobiście wykonywanej działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o pdof, tj. m.in. z tytułu umów zlecenia i o dzieło – wypłaconych w poprzednim miesiącu,

26 – poniedziałek: 
> termin złożenia deklaracji VAT-7 za grudzień 2014 r. oraz wpłacenia podatku z niej wynikającego,
> ostatni dzień na wpłatę podatku oraz złożenie deklaracji kwartalnej VAT-7K (za IV kwartał 2014 r.),
> termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych - VAT-UE (w formie elektronicznej) za:
* poprzedni miesiąc przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,
* IV kwartał 2014 r. przez pozostałych podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych – informacja w formie elektronicznej,

02 lutego - poniedziałek:
>  osoby opłacające tzw. ryczałt ewidencjonowany zobowiązane są złożyć zeznanie za 2014 r. na druku PIT-28 i w tym samym terminie wpłacić podatek wynikający z tego zeznania. Zeznanie to składają również osoby, które na przestrzeni 2014 r. zlikwidowały działalność opodatkowaną w formie ryczałtu lub nie uzyskały żadnych przychodów,
>  jest to ostatni dzień terminu dla osób opłacających kartę podatkową na złożenie deklaracji PIT-16A o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych i odliczonych w roku 2014,
>  jest to ostatni dzień terminu dla osób duchownych na złożenie deklaracji PIT-19A o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych i odliczonych w roku 2014,
>  ostatni dzień na złożenie deklaracji rocznej za 2014 r. o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych – druk PIT-4R,
>  to ostatnia chwila na złożenie deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. – formularz PIT-8AR,
>  przekazanie przez płatników – w formie papierowej - informacji o dochodach PIT-8C, PIT-11, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 – nowy termin!

 

czytaj więcej

30/12/2014

0 komentarzy

WIGILIA DLA SENIORÓW RZEMIOSŁA

WIGILIA DLA SENIORÓW RZEMIOSŁA
17 grudnia 2014 roku odbyło się spotkanie wigilijne z Seniorami bytowskiego rzemiosła. Były wspomnienia, wspólne śpiewanie kolęd, składanie życzeń  i dzielenia się opłatkiem.czytaj więcej

20/12/2014

0 komentarzy

Kształcenie zawodowe na rynku pracy

Na posiedzeniu zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczej 4 grudnia podjęto dyskusję na temat kształcenia zawodowego dla rynku pracy. Pracodawcy przygotowali wspólne stanowisko w tej kwestii.Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli m.in. resortów; edukacji, pracy i spraw społecznych, gospodarki oraz szkolnictwa wyższego. 

Po przedstawieniu diagnozy i propozycji przez wnioskodawcę Związek Rzemiosła Polskiego podjęto dyskusje merytoryczną.Strona pracodawców oczekuje opracowania i przedstawienia partnerom społecznym, w czasie trzech miesięcy, programu działań związanych z rozwijaniem i utrwalaniem dualnej edukacji młodocianych pracowników (wraz z harmonogramem ich wdrożenia).

Program powinien opierać się na przykładzie dobrych praktyk krajowych i zagranicznych oraz określać rolę organizacji  pracodawców w procesie przygotowania i realizacji kształcenia zawodowego u pracodawców.

 Treść stanowiska pracodawców: LINK

 
czytaj więcej

wiadomości archiwalne

Popularne tagi

, Zawiadomienie , Boże Ciało , Grawerton

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytów
tel./fax: 59 822 33 32
e-mail: biuro@cechbytow.pl

Copyright © 2014 -2021 Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie | Created by WebProjekt